อบรม จป. คืออะไร

by prawit
797 views

อบรม จป. เพื่อทำตามกฎหมายปละให้หัวหน้างานมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

จป. หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนั้นจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญอยู่ 3 อย่างดังนี้

2.จป หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

  1. มีการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานจากนายจ้าง
  2. ผ่านการฝึกอบรม จป.หัวหน้างาน อบรม จป.บริหาร
  3. มีการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ

จป. ตามกฎหมายกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 มี 5 ระดับดังนี้

3.จป ตามกฎหมายกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยแ

  1.  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
  2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
  3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
  4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง
  5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

นายจ้างจะต้องทำการส่ง จป. ทุกระดับเพื่อฝึกอบรมให้ครบตามที่ราชการกำหนดภายใน 15 วันนับจากมีการแต่งตั้งภายในองค์กรโดยการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นสอนให้ จป. ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองว่าจะต้องทำอะไรบ้างโดยหลักจะสอนให้คอยกำกับดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงอันตรายต่างๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันอันตรายยั้ยให้หมดไปการป้องกันอันตรายต่างๆ อาจจะเริ่มจากการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีใดตามที่มาตรฐานแนะนำเช่นวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JSA

การอบรม จป. นั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะหากไม่อบรม จป. จะไม่ได้รู้ถึงเรื่องสำคัญๆ หลายเรื่อง เช่น หน้าที่ จป. วิธีการทำงานให้เกิดความปลอดภัยการใช้อุปกรณ์ PPE อย่างไรให้ถูกต้องเพราะ จป. จะต้องนำไปใช้ในองค์กรให้พนักงานนั้นสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยทุกองค์กรจึงควรส่ง จป. ทุกระดับเพื่อเข้ารับการอบรม จป. ตามกฎหมาย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

logo จปไทย - master

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai