อบรม จป คืออะไร

by prawit
118 views

อบรม จป เพื่อทำตามกฎหมายปละให้หัวหน้างานมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

จป หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนั้นจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญอยู่ 3 อย่างดังนี้

  1. มีการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานจากนายจ้าง
  2. ผ่านการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน อบรม จป บริหาร
  3. มีการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ

จป ตามกฎหมายกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 มี 5 ระดับดังนี้

  1.  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
  2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
  3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
  4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง
  5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

นายจ้างจะต้องทำการส่ง จป ทุกระดับเพื่อฝึกอบรมให้ครบตามที่ราชการกำหนดภายใน 15 วันนับจากมีการแต่งตั้งภายในองค์กรโดยการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นสอนให้ จป ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองว่าจะต้องทำอะไรบ้างโดยหลักจะสอนให้คอยกำกับดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงอันตรายต่างๆเพื่อหาแนวทางป้องกันอันตรายยั้ยให้หมดไปการป้องกันอันตรายต่างๆอาจจะเริ่มจากการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีใดตามที่มาตรฐานแนะนำเช่นวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JSA

การอบรม จป นั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะหากไม่อบรม จป จะไม่ได้รู้ถึงเรื่องสำคัญๆหลายเรื่องเช่นหน้าที่จป วิธีการทำงานให้เกิดความปลอดภัยการใช้อุปกรณ์ PPE อย่างไรให้ถูกต้องเพราะ จป จะต้องนำไปใช้ในองค์กรให้พนักงานนั้นสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยทุกองค์กรจึงควรส่ง จป ทุกระดับเพื่อเข้ารับการอบรม จป ตามกฎหมาย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

logo จปไทย - master

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai