อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตร จป หัวหน้างานออนไลน์

หลักสูตร จป. อินเฮ้าส์

บริการอบรม จป หัวหน้างาน ภายในองค์กร 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

จป. หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

จป. บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

คณะกรรมการ (คปอ.)

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทำไมเราถึงต้องอบรม จป หัวหน้างาน

เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างานตามกฎหมาย

หลักสูตร จป หัวหน้างานเป็นหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดสถานประกอบการไหนที่เข้าข่ายที่จะต้องมี จป หัวหน้างานตามประเภท 14 กิจการจะต้องส่งหัวหน้างานทำการอบรมหลักสูตร จป หัวหน้างานภายใน 15 วันนับจากการตั้งแต่ หากพูดถึงหน้างานตามกฎหมายหลายคนอาจจะสงสัยว่าการหัวหน้าลักษณะใดที่เข้าข่ายต้องทำการอบรม จป หัวหน้างาน โดยใจความสำคัญของกฎหมายแรงงานได้ระบุว่าหากพนักงานคนไหนที่มีลูกน้องหรือบริษัทมอบหมายให้กำกับดูแลพนักงานคนอื่นๆ ไม่ว่าจะแต่งตั้งหรือไม่ก็ตามถือว่าพนักงานคนดังกล่าวทำหน้าที่หัวหน้าในทางปฏิบัติเรียบร้อยแล้วถึงแม้จะไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก็ตามเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายของสถานประกอบการ

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน จป หัวหน้างาน กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นำวุฒิบัตรผ่านการอบรมไปยื่นขึ้นทะเบียน กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานที่ และ ช่องทางการให้บริการขึ้นทะเบียนดังนี้

  1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่
  2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
จป. หัวหน้างาน
วันที่
สถานที่
ลงทะเบียน
1 – 2 สิงหา..(รุ่น 5 เต็ม )
ออนไลน์

เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมากทำให้แต่ละรุ่นที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็ว ศูนย์ฝึกอบรมขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ชำระเงิน และ ยืนยันลงทะเบียนในระบบก่อน

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามกิจกรรมดีดี

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและข่าวสารทางออนไลน์