จป. หัวหน้างาน
วันที่
สถานที่
ลงทะเบียน
7-8 กรกฎา.(ใกล้เต็ม)
ออนไลน์
11-12 กรกฎา..(รุ่น4)
ออนไลน์

อบรม จป เทคนิค

วันที่
สถานที่
ลงทะเบียน
20-22 กรกฎา..
ออนไลน์

อบรม คปอ

วันที่
สถานที่
ลงทะเบียน
12-13 กรกฎา..(รุ่น2)
ออนไลน์
22-23 กรกฎา..(รุ่น3)
ออนไลน์

เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมากทำให้แต่ละรุ่นที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็ว ศูนย์ฝึกอบรมขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ชำระเงิน และ ยืนยันลงทะเบียนในระบบก่อน

อบรม จป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภายในองค์กรบริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

จป. หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

จป. บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

คณะกรรมการ (คปอ.)

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หลักเกณฑ์ และ ขั้นตอนการเรียน จป ออนไลน์ รายละเอียด >

บริการ 77 จังหวัดทั่วไทย

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป)

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขที่ใบอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมเลขที่ จป. 63 – 010

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

BSI Certify Number: FS 718832

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

คำถามที่พบบ่อย อบรม จป หัวหน้างาน อบรม จป บริหาร

ติดตามกิจกรรมดีดี

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและข่าวสารทางออนไลน์