by prawit
Slide
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ลงทะเบียน อบรม จป. บุคคลทั่วไป

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
13-14 มี.ค
จป หัวหน้างาน
2-3 เม.ย
จป บริหาร
11-12 มี.ค
จป บริหาร
2-3 เม.ย
คปอ
13-14 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
7-8 มี.ค
จป หัวหน้างาน
25-26 มี.ค
จป บริหาร
20-21 มี.ค
จป บริหาร
25-26 เม.ย
คปอ
13-14 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
6-7 มี.ค
จป หัวหน้างาน
18-19 มี.ค
จป บริหาร
28-29 ก.พ
จป บริหาร
28-29 มี.ค
คปอ
25-26 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

จป ปราจีนบุรี

เมษายน – มิถุนายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
26-27 เม.ย
จป หัวหน้างาน
21-22 มิ.ย
จป บริหาร
22-23 เม.ย
จป บริหาร
17-18 มิ.ย
คปอ
24-25 เม.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

จป ชลบุรี

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
6-7 มี.ค
จป บริหาร
26-27 ก.พ
คปอ
27-28 มี.ค

ราคา : 2,000 บาท/ท่าน

PR โรงแรม จป สมุทรปราการ

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
20-21 มี.ค
จป บริหาร
21-22 มี.ค
คปอ
22-23 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
19-20 มี.ค
จป บริหาร
19-20 มี.ค
คปอ
21-22 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

เมษายน – พฤษภาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จปหัวหน้างาน
8-9 เม.ย
จป บริหาร
4-5 เม.ย
คปอ
10-11 เม.ย.

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

Why Choose Our

อบรม จป กับเราดียังไง?

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเข้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) โดยสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตการฝึกสอนจากกรมสวัสดิการ

หลักสูตรตามกฎหมาย

เนื้อหาทุกหลักสูตรของเราอิงตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป้นภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบัติ ให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ได้จริง

วิทยากร คุณสมบัติตามหลักสูตร

วิทยากรของเราทุกคนผ่านการขึ้นทะเบียนมีคุณสมบัติพร้อมให้การฝึกสอนในหลักสูตรนั้น โดยมีประสบการณ์สอนมามากกว่า 10 ปี 

หลักสูตรที่ได้รับความนิยม

หลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนในหลายๆ ด้านของวิชาชีพ

อบรม-จป-หัวหน้างาน
01

หลักสูตร จป หัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทหน้าที่การทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

อบรม-จป-บริหาร
02

หลักสูตร จป บริหาร

เรียนรู้บทบาทหน้าที่การทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร (จป.บริหาร)

อบรม-คณะกรรมการความปลอดภัย-คปอ
03

หลักสูตร คปอ

เรียนรู้บทบาทหน้าที่การทำงานของคณะกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านอบรม : วุฒิบัตรยืนยันผ่านอบรม, คู่มือเรียน

ข่าวสารน่ารู้ เกี่ยวกับ Safety

Promotion

โปรโมชั่นพิเศษ!! ลดราคาหลักสูตรอินเฮ้าส์ 40%

จัดโปรพิเศษลด 40% สำหรับลูกค้าหลักสูตรอินเฮ้าส์ จป หัวหน้างาน จป บริหาร และ คปอ เราพร้อมจะเดินทางไปสอนคุณถึงที่ ทุก 77 จังหวัดทั่วไทย

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai