คปอ. คือใคร

by prawit
233 views
1.คปอ. คือใคร

คปอ. คือ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คปอ. เป็นกลุ่มบุคคลที่คอยทำหน้าที่พลักดันด้านความปลอดภัยในการทำงานขององค์กรให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีโดยมีฝ่ายตัวแทนของลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างโดยทั้งสองฝ่ายนี้มีความแตกต่างกันเพียงแค่ตรงที่มา

คือ ฝ่ายนายจ้างที่มาจะได้รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือกจากนายจ้างเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ ส่วนฝ่ายลูกจ้างจะต้องได้รับการเลือกตั้งหรือโหวตจากการจัดเลือกตั้ง คปอ. ไม่สามารถแต่งตั้งมาเป็นได้

เมื่อได้จำนวนสัดส่วนของ คปอ. ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วให้นายจ้างส่งกลุ่มคนทั้งหมดเหล่านี้ไปทำการ อบรม. คปอ. ตามกฎหมายจะเรียนทั้งหมด 2 วัน 12 ชั่วโมงโดยหลักสูตรจะบอกถึงบทบามหน้าที่ของ คปอ. ว่ามีหน้าที่อะไรบ้างและต้องทำอะไรบ้างในการเป็น คปอ. เพื่อให้ได้ทราบถึงแนวทางการทำงานที่ถูกต้อง คณะกรรมการความปลอดภัยจะมีอายุวาระการเป็นคปอ จำนวน 2 ปี จากนั้นจะต้องทำการเลือกตั้งใหม่

หากท่านสนใจอบรม คปอ. กับ Jorporthai ศูนย์ฝึกอบรม คปอ. ชั้นนำระดับประเทศ

2.หากท่านสนใจอบรม คปอ. กับ Jorporthai ศูนย์ฝึกอบรม คปอ. ชั้นนำระดับประเทศ

หลักสูตรอบรม คปอ. ย่อมาจาก หลักสูตรอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ Jorporthai จป.ไทย มีเปิดให้บริการทั้งหลักสูตร อบรม คปอ. ออนไลน์ และ หลักสูตร คปอ อินเฮ้าส์ บริการครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียน จป. 63 – 010 และยังได้รับการรับรองด้านมาตรฐานคุณภาพ iso 9001 เพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน จป.ไทย ยินดีที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับการอบรม คปอ. ทั้งแบบ In House และแบบ Public บุคคลทั่วไป

หากท่านสนใจสามารถสมัครเรียนและดูรายละเอียดได้ทางหน้าเว็ปไซต์อบรม คปอ.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

logo จปไทย - master

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai