คุณสมบัติผู้ของผู้ที่สมัครอบรม จป

by prawit
19 views

คุณสมบัติผู้ของผู้ที่สมัครอบรม หลักสูตร จป. หัวหน้างาน บริหาร และ คปอ. ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

1.เป็นหัวหน้างาน เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานของหน่วยงาน
2.นายจ้างยินยอม ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

ระเบียบการเข้าอบรม

  1. สวมชุดสุภาพ
  2. เซ็นต์ชื่ออบรมครบตามจำนวน
  3. เข้าอบรมครบเต็มเวลา 2 วัน , 12 ชั่วโมง และ สอบผ่านตามที่ราชการกำหนด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

logo จปไทย - master

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai