การประเมินความเสี่ยงอันตรายในการทำงานด้วยวิธี JSA

by prawit
298 views
1.การประเมินความเสี่ยงอันตรายในการทำงานด้วยวิธี JSA

Job safety analysis (JSA) คือ การชี้บ่งอันตรายในขั้นตอนการทำงาน

การป้องกันอันตรายในการทำงานนั้นเราต้องทำการประเมินความเสี่ยงและค้นหาอันตรายในขั้นตอนการทำงานให้ได้เสียก่อนซึ่งการค้นหาความเสี่ยงอันตรายก็มีด้วยกันหลายเครื่องมือหลายวิธีวันนี้เราจะมาเล่าถึงวิธีการค้นหาอันตรายด้วยการทำงาน JSA ที่เป็นที่นิยมในหน่วยงานการทำ JSA

เป็นส่วนหนึ่งที่ จป.หัวหน้างาน จะต้องสามารถทำการวิเคราะห์ได้และยังถูกกำหนดลงในหลักสูตร อบรม จป.หัวหน้างาน อีกด้วยให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่และวิธีการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

JSA การจะเริ่มจากการแยกขั้นตอนอย่างละเอียดซึ่งยิ่งละเอียดมากเท่าไรยิ่งดีเพราะจะทำให้สามารถแยะความเสี่ยงอันตรายในแต่ละขั้นตอนได้อย่างละเอียดตามไปด้วยเช่นกัน

ประโยชน์ของการทำ JSA มีดังนี้

2.ประโยชน์ของการทำ JSA มีดังนี้

  1. สามารถนำมาตรการป้องกันอันตรายลงไปใส่ในคู่มือการทำงานได้ให้เกิดความปลอดภัย
  2. เพื่อให้สามารถรู้ถึงอันตรายก่อนเกิดอุบัติเหตุ
  3. เพื่อทำการควบคุมอันตรายต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
  4. ทำให้พนักงานเกิดความปลอดภัย
  5. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

เราควรเลือกงานไหนมาทำ JSA แนวทางการเลือกงานที่จะวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย JSA | แหล่งที่มา : SAFESIRI 

3.เราควรเลือกงานไหนมาทำ JSA แนวทางการเลือกงานที่จะวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย JSA | แหล่งที่มา SA

โดยปกติแล้วงานทุกงานควรจะได้รับการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานพิเศษหรืองานประจำ แต่การที่จะเลือกเพื่อทำการวิเคราะห์นั้นจะต้องเป็นไปตามระดับอันตรายและความสำคัญของงานนั้น ในการจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ ควรจะพิจารณาจากสถิติ ข้อมูล และรายงานต่างๆ ของหน่วยงานดังเช่น

1. ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของงาน
2. งาน หรือ กิจกรรมที่ชั่วคราว หรือทำเป็นครั้งคราว
3. ลักษณะของความรุนแรงที่แฝงอยู่ในงาน
4. งานใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องมือชนิดใหม่ เป็นต้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

logo จปไทย - master

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai