จป.หัวหน้างาน มีความสำคัญกับบริษัทอย่างไร

by prawit
69 views
1.จป.หัวหน้างาน มีความสำคัญกับบริษัทอย่างไร copy

จป.หัวหน้างานมีความสำคัญในด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างไร

จป.หัวหน้างานที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยนายจ้างให้เป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นจะต้องส่งหัวหน้าคนดังกล่าวไปอบรม จป.หัวหน้างาน ตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด

ซึ่ง จป.หัวหน้างานจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือควบคุมลูกน้องของตนเองให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย และ อีกอย่างที่สำคัญจะต้องทำการดูแลให้พนักงานและลูกน้องในหน่วยงานของตนเองนั้นทำงานได้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากอุบัติเหตุจากการทำงานตามหน้าที่ จป.หัวหน้างาน 12 ข้ออย่างเคร่งครัด

ทำอย่างไรให้พนักงานทำงานได้อย่างปลอดภัย

1.ทำอย่างไรให้พนักงานทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • วิเคราห์ความเสี่ยงอันตรายในการทำงานประเมินหาอันตรายจากกิจกรรมการทำงาน
  • หามาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน
  • ตรวจตราระหว่างที่มีกิจกรรมการทำงานให้พนักงานทุกคนทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
  • จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE กับพนักงาน และควบคุมให้พนักงานใส่อุปกรณ์ PPE ตลอดเวลาทำงาน
  • จัดให้มีกิจกรรมร่วมหาหรือค้นหาจุดเสี่ยงอันตราย และ สามารถเสนอแนะแนวทางการป้องกันได้

ยังมีอีกหลายอย่างที่สามารถทำให้ในหน่วยงานเกิดความปลอดภัย เราสามารถแจ้งสิ่งที่เป็นอันตรายให้กับคณะกรรมการความปลอดภัย หรือ คปอ. ให้ทำการช่วยแก้ไขและในรายการที่เป็นอันตรายนั้นเข้าไปประชุมที่คณะ คปอ. ได้อีกเช่นกัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

logo จปไทย - master

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai