อบรม จป. เทคนิคออนไลน์ ที่ไหนดี?

by prawit
163 views

จป.เทคนิค หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หมายถึง ลูกจ้างที่นายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ประจำ ตามเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชม. มีหน้าที่คือ

  1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย
  2. ดำเนินการจัดทำรายงานการประสบอันตราย
  3. รวบรวมสถิติจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะการประสบอันตราย
  4. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย
  5. ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย
  6. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย

จป ย่อมาจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ซึ่งมีด้วยกันหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึง จป. เทคนิค และการอบรม จป. เทคนิค ต้องทำอย่างไร สามารถเข้ารับการอบรมได้ที่ไหน มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ อันดับแรก ต้องขอเล่าเท้าความก่อนว่า จป. คืออะไร ทำไมจึงต้องมี จป. แล้วกิจการใดบ้างที่ควรมีตำแหน่ง จป. อ้างอิงตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ 2549

กำหนดให้กิจการประเภท โรงงาน คลังสินค้า งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ขนส่งโดยสารหรือขนส่งสินค้า สถานีบริการน้ำมัน หากมีลูกจ้างตั้งแต่ 20-49 คน กำหนดให้มี จป. เทคนิค เพื่อมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และต้องไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง ในส่วนหน้าที่ของ จป. เทคนิค โดยหลักๆ มีดังนี้

  • จป เทคนิคมีหน้าที่ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • จป เทคนิคมีหน้าที่วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้อันตราย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อเสนอแก่นายจ้าง
  • ตรวจสอบ เพื่อหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ เนื่องจากการทำงาน จากนั้นมีหน้าที่รายงานผล รวมถึงเสนอแนะแก่นายจ้าง เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดเหตุโดยเร็ว
  • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

อบรม จป. เทคนิค ที่ไหนดี

ยุคนี้สมัยนี้ หากใครต้องการเข้ารับการอบรม จป. เทคนิค ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อน ไม่ต้องเสียเวลาหรือเปลืองค่าน้ำมันรถ เดินทางไปอบรม จป. เทคนิคถึงในเมืองหรือตามสถานที่ต่างๆ เพราะสามารถเข้ารับการอบรม จป เทคนิคได้ง่ายๆ สะดวกสบายและตอบโจทย์ ปัจจุบันมีสถาบันอบรมความปลอดภัยหรือหน่วยงานฝึกอบรม จป. ระดับต่างๆ มากมายหลายสถาบัน แต่ก็ต้องเลือกสถาบันที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานที่สามารถฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานได้เท่านั้น โดยสถาบันเหล่านี้ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมได้ลงทะเบียน เพื่อเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ ในส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม จป เทคนิคนั้น ก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละสถาบัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว หากเป็นลูกจ้างของกิจการ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้นายจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ยกเว้นเสียแต่บุคคลธรรมดาที่อยากหาความรู้เพิ่มเติมหรืออัพเกรดโปรไฟล์ของตัวเอง ที่ต้องออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรม จป เทคนิค ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท/คน

ในขณะเดียวกัน เชื่อว่าหลายคนสงสัยว่า สำหรับกิจการที่เข้าข่ายหรือตรงตามเงื่อนไขของกฎกระทรวงที่ได้กำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ 2549 โดยกำหนดไว้ว่า หากกิจการนั้นๆ มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 50 คน กำหนดให้ต้องแต่งตั้ง จป. เทคนิคอย่างน้อย 1 คนดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน แล้วถ้าหากกิจการนั้นไม่มี จป. เทคนิค จะมีความผิดหรือไม่? คำตอบคือ มีความผิดแน่นอน เนื่องจากมีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 มาตรา 56 หากนายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 13 มาตรา

16 หรือ มาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

อบรม จป. เทคนิค ที่ไหนดี?  เว็บไซต์ https://www.jorporonline.com/  ชุมชนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทุกระดับ สังคมดีๆ ของ จป. บนโลกออนไลน์ มีข่าวสารมากมายในด้านความปลอดภัย เว็บบอร์ดสำหรับตั้งกระทู้สอบถามปัญหาด้านความปลอดภัย มีผู้รู้คอยให้คำแนะนำตลอดเวลา มีห้องประกาศหางาน ประกาศรับสมัครงานสำหรับ จป. ด้วย นอกจากนั้น อยากให้ทุกท่านติดตามข่าวสาร หรือประกาศของทางเว็บให้ดีๆ เพราะที่นี่มีการอบรม จป. เทคนิค บอกเลยว่าอบรมกับ https://www.jorporonline.com/ ที่นี่ สะดวกในเรื่องของช่องทางการอบรม มีราคาส่วนลดถึง 40% เลยทีเดียว

สุดท้ายนี้ อยากบอกทุกคนว่า แม้การไม่แต่งตั้ง จป เทคนิค เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย หรือ ถือว่ามีความผิด พรบ. ด้านความปลอดภัย แต่ก็ไม่อยากให้ผู้ประกอบการทำตามข้อกำหนด เพียงเพราะว่ากลัวผิดกฎหมาย อยากให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานมากกว่า ทั้งหมดนี้ ก็คือสาระน่ารู้เกี่ยวกับ จป. เทคนิค และการอบรม จป. เทคนิค เชื่อว่าเนื้อหาสาระเหล่านี้จะมีประโยชน์หรือพอเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆ คนได้ ไม่มากก็น้อย

อบรม จป. เทคนิค กับ Jorporonline.com
บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตรอบรม จป. เทคนิค ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เลขที่ใบอนุญาต จป 63 – 010 อีกทั้งบริษัทและศูนย์ฝึกอบรม จป เทคนิค ของเรายังผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ลงทะเบียน อบรม จป. บุคคลทั่วไป

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

มกราคม – มีนาคม 2567

หลักสูตร วันที่ สมัคร
จป หัวหน้างาน 9-10 ก.พ
จป หัวหน้างาน 13-14 มี.ค
จป บริหาร 5-6 ก.พ
จป บริหาร 11-12 มี.ค
คปอ 7-8 ก.พ

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

 


: แผนที่

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตร วันที่ สมัคร
จป หัวหน้างาน 26-27 ม.ค
จป หัวหน้างาน 7-8 ก.พ
จป บริหาร 24-25 ม.ค
จป บริหาร 20-21 ก.พ
คปอ 29-30 ม.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

 


: แผนที่

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตร วันที่ สมัคร
จป หัวหน้างาน 5-6 ก.พ
จป หัวหน้างาน 19-20 ก.พ
จป บริหาร 29-30 ม.ค
จป บริหาร 28-29 ก.พ
คปอ 22-23 ม.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

 


: แผนที่

จป ปราจีนบุรี

กุมภาพันธ์ – เมษายน 2567

หลักสูตร วันที่ สมัคร
จป หัวหน้างาน 9-10 ก.พ
จป หัวหน้างาน 26-27 เม.ย
จป บริหาร 5-6 ก.พ
จป บริหาร 22-23 เม.ย
คปอ 7-8 ก.พ

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

 


: แผนที่

จป ชลบุรี

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตร วันที่ สมัคร
จป หัวหน้างาน 26-27 ม.ค
จป บริหาร 22-23 ม.ค
คปอ 24-25 ม.ค

ราคา : 2,000 บาท/ท่าน

 


: แผนที่

PR โรงแรม จป สมุทรปราการ

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

หลักสูตร วันที่ สมัคร
จป หัวหน้างาน 16-17 ก.พ
จป บริหาร 12-13 ก.พ
คปอ 14-15 ก.พ

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

 


: แผนที่

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตร วันที่ สมัคร
จป หัวหน้างาน 19-20 ม.ค
จป บริหาร 12-13 ก.พ
คปอ 14-15 ก.พ

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

 


: แผนที่

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

หลักสูตร วันที่ สมัคร
จป หัวหน้างาน 21-22 ก.พ
จป บริหาร 19-20 ก.พ
คปอ 19-20 ก.พ

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

 


: แผนที่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

logo จปไทย - master

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai