หน้าที่ จป. เทคนิค ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

by prawit
106 views
1.จป บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

จป.เทคนิค มีหน้าที่อะไรบ้างตามกฎหมาย

จป.บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

2.จป เทคนิค นั้นจะต้องผ่านการ อบรม จป เทคนิค ซึ่งการฝึกอบรมนี้จะต้องอบรมผ่านใต้สังกัดของบ

  1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย
  2. ดำเนินการจัดทำรายงานการประสบอันตราย
  3. รวบรวมสถิติจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะการประสบอันตราย
  4. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย
  5. ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย
  6. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย

จป.เทคนิค นั้นจะต้องผ่านการ อบรม จป.เทคนิค ซึ่งการฝึกอบรมนี้จะต้องอบรมผ่านใต้สังกัดของบริษัทที่ตนเองอยู่เท่านั้นและต้องมีหนังสือแต่งตั้งว่าเป็นผู้บริหารในบริษัทนั้นจริงจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายการ อบรม จป.เทคนิค ไม่สามารถอบรมโดยไม่มีสังกัดได้

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

อบรม จป. กับ Jorporthai ผู้นำทางด้านการรับอบรม จป. อันดับหนึ่ง

หากคุณกำลังมองหาศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยเพื่อส่งพนักงานอบรมในหลักสูตร จป. ระดับต่างๆ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร จป. ได้ทางเว็ปไซต์ หรือลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครอบรมตามแผนงานที่ต้องการ จป.ไทย เปิดอบรมหลักสูตร จป.ออนไลน์ ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องในด้านการให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน  อบรม จป.บริหาร อบรม จป.เทคนิค อบรม คปอ. ศูนย์ฝึกอบรมของเราได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นทางการเลขทะเบียนที่ จป.63 – 010 และยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

หลักสูตรอบรม จป. ลูกค้าสามารถเรียนออนไลน์ได้แล้วตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อบรม จป. กับ Jorporthai.com  สอนโดยอาจารย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและมากด้วยประสบการณ์ที่จะมอบความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้ใบรับรองเพื่อนำไปขึ้นทะเบียน จป. กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ทันที

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

logo จปไทย - master

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai