หน้าที่ จป บริหาร ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

by prawit
468 views
หน้าที่ จป บริหาร

จป บริหาร มีหน้าที่อะไรบ้างตามกฎหมาย

จป บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตน
  2. เสนอแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
  3. ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
  4. กำกับดูแลและติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัยหรือหน่วยงานความปลอดภัย

จป บริหาร นั้นจะต้องผ่านการ อบรม จป บริหาร ซึ่งการฝึกอบรมนี้จะต้องอบรมผ่านใต้สังกัดของบริษัทที่ตนเองอยู่เท่านั้นและต้องมีหนังสือแต่งตั้งว่าเป็นผู้บริหารในบริษัทนั้นจริงจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายการ อบรม จป บริหาร ไม่สามารถอบรมโดยไม่มีสังกัดได้

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

อบรม จป กับ Jorporthai ผู้นำทางด้านการรับอบรม จป อันดับหนึ่ง

หากคุณกำลังมองหาศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยเพื่อส่งพนักงานอบรมในหลักสูตร จป ระดับต่างๆ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร จป ได้ทางเว็ปไซต์ หรือลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครอบรมตามแผนงานที่ต้องการ จป. ไทย เปิดอบรมหลักสูตร จป ออนไลน์ ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องในด้านการให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน  อบรม จป บริหาร อบรม จป เทคนิค อบรม คปอ ศูนย์ฝึกอบรมของเราได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นทางการเลขทะเบียนที่ จป.63 – 010 และยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตรอบรม จป ลูกค้าสามารถเรียนออนไลน์ได้แล้วตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อบรม จป กับ Jorporthai.com  สอนโดยอาจารย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและมากด้วยประสบการณ์ที่จะมอบความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้ใบรับรองเพื่อนำไปขึ้นทะเบียน จป กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ทันที

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

logo จปไทย - master

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai