หน้าที่ จป.บริหาร ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

by prawit
3.8K views
1.หน้าที่ จป บริหาร ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

จป.บริหาร มีหน้าที่อะไรบ้างตามกฎหมาย

จป.บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

2.กำกับดูแลและติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

  1. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตน
  2. เสนอแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
  3. ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
  4. กำกับดูแลและติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัยหรือหน่วยงานความปลอดภัย

จป.บริหาร นั้นจะต้องผ่านการ อบรม จป.บริหาร ซึ่งการฝึกอบรมนี้จะต้องอบรมผ่านใต้สังกัดของบริษัทที่ตนเองอยู่เท่านั้นและต้องมีหนังสือแต่งตั้งว่าเป็นผู้บริหารในบริษัทนั้นจริงจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายการ อบรม จป.บริหาร ไม่สามารถอบรมโดยไม่มีสังกัดได้

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

อบรม จป. กับ Jorporthai ผู้นำทางด้านการรับอบรม จป. อันดับหนึ่ง

3.อบรม จป กับ Jorporthai ผู้นำทางด้านการรับอบรม จป อันดับหนึ่ง

หากคุณกำลังมองหาศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยเพื่อส่งพนักงานอบรมในหลักสูตร จป. ระดับต่างๆ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร จป. ได้ทางเว็ปไซต์ หรือลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครอบรมตามแผนงานที่ต้องการ จป.ไทย เปิดอบรมหลักสูตร จป ออนไลน์ ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องในด้านการให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน  อบรม จป.บริหาร อบรม จป.เทคนิค อบรม คปอ. ศูนย์ฝึกอบรมของเราได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นทางการเลขทะเบียนที่ จป.63 – 010 และยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

หลักสูตรอบรม จป. ลูกค้าสามารถเรียนออนไลน์ได้แล้วตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อบรม จป กับ Jorporthai.com  สอนโดยอาจารย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและมากด้วยประสบการณ์ที่จะมอบความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้ใบรับรองเพื่อนำไปขึ้นทะเบียน จป. กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ทันที

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

logo จปไทย - master

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai